Svima nam se desilo da osetimo knedlu u grlu gledajući kako neko dete u parku hoda samostalno kraj svoje mame koja se hvali kako mu je samo osam meseci, dok se naše čedo od godinu dana nesigurno klati čvrsto se držeći za nogavicu i ...

Važnost igara koje angažuju čula je velika. Neke studije ukazuju i na solidan procenat dece sa poremećajem senzomotornih sposobnosti u starijem uzrastu. Sigurno je da do toga dolazi i usled sve nezdravijeg okruženja u kojem deca danas ...

Neke mame su zahtevne, neke popustljive, uvek je tako bilo. A neke mame posebno vole da zvocaju, naročito kad se radi o školi. Škola je neisrpna tema za monologe o važnosti obrazovanja, radnih navika, stečenih veština ili utuvljenih ...

Čini mi se kao da je prošao trenutak, kao mali blesak kompresovanog vremena, od momenta kada sam bez ikakvog normalnog razloga, revoltirana i u najgorem stadijumu puberteta odlučila da pobegnem od kuće. Beše to početak srednje škole.Sad ...