Muzički program za bebe – Musical Baby Bonding
 
U poslednje vreme, sve više istraživanja potvrđuje da je interakcija između roditelja i deteta neophodna za uspešan emocionalni i socijalni razvoj, pogotovo u prvim godinama života. Isto važi i za primenu muzike u najranijem uzrastu. Većina roditelja instinktivno pruža puno pažnje i osećajnosti svojim bebama kako bi im, između ostalog, obezbedili emocionalnu sigurnost. Stoga možemo reći da, pored drugih bliskih osoba, roditelj nosi važnu ulogu tzv. emocionalnog trenera, koja od njega zahteva raznorazna dovijanja, razumevanje signala koje beba šalje, odgovaranje na te signale, emocionalnu regulaciju. Drugim rečima, (u)poznavanje svoje bebe.
 
 
 
 
Namerno sam dala prednost roditeljima na samom početku, pošto verujem da oni imaju nepobitno važnu ulogu u životu bebe, a upravo je ta njihova, magična uloga presudna kada govorimo o primeni muzičkog programa namenjenog najmlađima, o kojem ću govoriti nešto više u nastavku teksta.
 
Da li ste znali da se bebe rađaju muzički “opremljene”?
 
Mnoge studije su potvrdile iznenađujuće aspekte ranog muzičkog kapaciteta kod beba. Beba razlikuje elemente kao što su ritam, visina i melodija. Razvijajući ove elemente, bebe koriste svoja znanja i na taj način uče o svetu koji ih okružuje. Postoje i dokazi da bebe više vole muziku od govora, kao i da najviše vole majčin glas i njeno pevanje, pre negoli direktan govor. Prisutnost te komunikacijske muzikalnosti može biti divan način da obe strane izraze i razmene informacije, te prenesu i razumeju emocionalne poruke i stanja, što predstavlja fundament u jačanju vezivanja (eng. bonding).
 
Istraživanja su pokazala da veoma male bebe slušaju pažljivo interesantne zvukove i da veština slušanja predstavlja osnovu za razvoj komunikacije, kao i osnovu za razvoj procesa vezivanja. Principi muzičkog programa za bebe mogu pomoći svakom roditelju da razvije jedinstvenu vezu sa svojim detetom.
 
E, sad kad znamo da bebe imaju kapacitet, da vole pesmu i da se kroz muzičku interakciju uspešno vezuju, prirodno se nameće pitanje: kako?
 
 
 
 
Jedan od programa koji se upravo bavi ovim aspektima i njihovom primenom u okviru odnosa roditelj-dete jeste muzički program za bebe (Musical Baby Bonding©), autorke Orly Zalel. Ukratko, program se zasniva na muzičkoj konektivnosti i razvija bebine komunikacijske veštine, prateći njihov razvojni put od prvog dana. Vizuelni kontakt, kontakt glasom, zvučni kontakt, kontakt pokretom i dodirom, primenjeni kroz muzičke aktivnosti, imaju veliku snagu, a takvi kontakti su ujedno i lakše prihvatljivi za bebe. Između majke i bebe uzajamno se stvara jedna muzička veza, koju tokom časova muzičkog programa za bebe osnažujemo i doterujemo.
 
Pored toga, jedan od ciljeva ovog kursa je da kroz muzičke aktivnosti vežbamo koncentraciju, slušanje i fokus bebe, što je neophodno za buduću komunikaciju. Ovaj program svakako će upotpuniti i oplemeniti svakodnevicu svake mame i bebe.
 
Kako kurs izgleda
 
Na ovom zabavno-praktičnom kursu, pratimo roditelje na putu povezivanja sa novorođenim mališanima u prvim mesecima njihovog života. Prednost programa je u tome što može da se primenjuje rano, a svi znamo da bebe brzo rastu i da se nema puno vremena. Može se raditi sa malom grupom mama i beba, ali i individualno. U slučaju individualnog rada, dinamika kursa je nešto drugačija. Časovi se odvijaju u mirnom okruženju i “protočnog” su karaktera. Namenjeni su roditeljima beba uzrasta od 0 meseci do propuzavanja, budući da bebe tad ulaze u drugu fazu razvoja. Kroz nekoliko susreta, zajedno sa instruktorom, mame sa bebama uče prilagođene muzičke aktivnosti pevanja, sviranja i plesanja. Takođe, na kursu učimo kada i koliko je najbolje muzicirati sa bebama.
 
Muzičke aktivnosti koje se postepeno uvode imaju određenu strukturu koju prolazimo. Bitan segment kursa odnosi se na pevanje. Veliki broj ljudi odbija da peva, misleći da su netalentovani ili zbog srama, međutim, u ovom programu to nije prepreka. Vašem detetu najlepši glas upravo jeste vaš i tu staje svaka priča. Koliko je pevanje bitno govori i činjenica da je u preverbalnoj fazi ono esencijalni preduslov za kasniju emocionalnu stabilnost, zatim da podržava sticanje jezika i podstiče razvoj govora kod dece. Gde je pevanje, tu je i slušanje. 
 
 
 
Pored pevanja, na kursu sviramo i interesantne instrumente. Kolekcija udaračkih instrumenata koju koristimo razvojno prati dete i oni se uključuju u skladu sa razvojnom dobi. To nisu igračke, već pravi muzički instrumenti, dizajnirani za bebe i napravljeni od isključivo prirodnih materijala, koji posebno stimulišu bebe i pružaju poseban zvučni ugođaj.
 
U toku kursa koristimo i ples i kretanje uz određene muzičke numere, kao i različita pomoćna sredstva, poput igračaka, transparentnih šalova, ogledala, tela.
 
 
 
 
Najbitnije je da se kroz ponuđene razne muzičke i druge aktivnosti održava interakcija preko pomenutih pet osnovnih vrsta kontakta. Sve aktivnosti su poprilično zahtevne i traže visok stepen pažnje. Samim tim, ovaj program može pozitivno da utiče i na san beba.
 
Da zaključimo…
 
Tokom kursa roditelji će moći da nauče kako da se usklade sa svojom bebom i signalima koje ona šalje, kao i da razumeju njene potrebe na osnovu opservacije. Naučiće, zatim, različite podesive aktivnosti čiji je cilj povećanje bebine komunikacijske, motorne, kognitivne i emocionalne sposobnosti i razvijanje boljih komunikacijskih veština kroz pevanje, plesanje i sviranje instrumenata.
 
Celi program ima za cilj da pruži holistički muzički interaktivni vodič i trebalo bi da se, po završetku kursa, nastavi primenjivati kod kuće. Tokom kursa, na svakom času odvajamo vreme za diskusiju i razmenu iskustava.
 
 
nana
 
 
Milijana Majstorović – Kožul
Dipl. defektolog, muzikoterapeut
IAIM instruktor, Musical Baby Bonding instruktor
Kontakt putem facebook strane: SYNCHrony Lab by Nana
 
 
* Ponekad proces vezivanja (bonding) ume i da zakasni ili da bude narušen usled različitih objektivnih razloga kao što su baby blues, postnatalna depresija, hospitalizacija bebe ili majke, stresan postnatalni period, iscrpljenost, trenutna emocionalna labilnost ili kriza. U takvim situacijama, muzika takođe može naći svoju primenu, ali sa drugom namerom, sa jasnim ciljem, i tad je potreban angažman muzikoterapeuta. Muzikoterapija je naučna disciplina u kojoj se koristi muzika/zvuk, ali u terapeutske svrhe. Primenjuje je isključivo muzikoterapeut sa završenom edukacijom, koristeći tehnike potvrđene u praksi, a koje su prihvaćene u svetu.
 
 

Facebook komentari

Za sada nema komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa nije vidljiva za javnost.
Obavezna polja *