Prođe, evo, više od pola školske godine, a kao da sam juče razbijala glavu razmišljajući o vrtiću i tome kako će, zašto i uopšte da li će moj sin, jedinac trogodišnji, uspeti da se uklopi u nekakav mali kolektiv sa ko zna kakvom ...